آخرین مطالب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که شرکت برشنا بخش بزرگی از درآمدهایش را در ولایت‌های فاریاب، کندز، بغلان، هلمند، بادغیس و هرات گردآوری کرده نمی‌تواند و در عوض، طالبان آنرا گردآوری می‌کنند.

هر چند که مقدار دقیق صرفیۀ برق که از سوی طالبان در کشور گردآوری می‌شود، معلوم نیست؛ اما سخنگوی طالبان در یک نوار صوتی می‌پذیرند که در شماری از ولایت‌های کشور این گروه هزینه‌های صرفیه برق را بر بنیاد یک توافق با شرکت برشنا، گردآوری می‌کنند .

شماری از آگاهان بخش انرژی با تأیید این گفته‌ها می‌گویند که شرکت برشنا به همین علت با کمبود جدی منابع پولی روبه‌روست.

فیض‌محمد زدران، کارشناس بخش انرژی بیان کرد: "عوایدی که از سوی مخالفان مسلح و در مناطق تحت تسلط شان جمع‌آوری می‌گردد، در حدود ۱۵ الی ۲۰ فیصد است. این عواید نه تنها برشنا بلکه از سایر سکتورها جمع‌آوری می‌گردد."

او افزود: "شرکت برشنا با ماهوار ساختن بل‌ها می‌خواهد به گونه‌یی این انکسارات را جبران کند. طوری که قبل از این مشترکان در هر دو ماه ۲۵ افغانی بابت قرطاسیه پرداخت می‌کردند؛ اما حالا باید ۲۵ افغانی را در هر ماه پرداخت کنند که در کل، شرکت برشنا تنها از بابت قرطاسیه سالانه ۱۵۰ میلیون افغانی از مشترکان اضافه ستانی می‌کند".

شرکت برشنا از دست رفتن این درآمدها را ضایعات شرکت برشنا حساب می‌کند.

سنگر نیازی، سخنگوی شرکت برشنا اظهار داشت: "رهبری جدید توانسته‌است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ میلیارد و۲۹۰ میلیون افغانی عواید را جمع‌آوری کند که با این کار توانسته از هدف تعیین شده، ۴ میلیارد افغانی بیشتر جمع‌آوری کند."

شماری از باشنده‌گان ولایت هرات با انتقاد از شرکت برشنا می‌گویند که شرکت برشنا باج هزینه‌های گزاف را به دوش شهر نشینان می‌ا‌ندازد و این شرکت قادر نیست که در ولسوالی‌های این ولایت صرفیه برق را گردآوری کند.

این شهروندان تأکید کرده‌اند که ضعف مدیریتی درشرکت برشنا سبب حیف و میل شدن درآمدهای این شرکت شده‌است.

نصیراحمد جامعه، یکی از باشندۀ ولسوالی کشک رباط سنگی در هرات ابراز داشت: "ادارۀ برشنا رسیده‌گی کرده نمی‌تواند و همیشه کوشش می‌کند پول برق را از مردم غریب بگیرد. اما در ولسوالی‌ها پول برق را از طالبان گرفته نمی‌تواند."

پرویز، باشندۀ دیگر ولایت هرات می‌گوید: "فعلاً قانون فقط در داخل شهر است. در ولسوالی‌ها قانون وجود ندارد."

اتهام‌های اضافه ستانی‌ها از سوی شرکت برشنا همواره در میان مشترکان شرکت برشنا وجود داشته‌اند.

آنان می‌گویند که تغییر مرحلۀ میترخوانی از دو ماه به یک ماه به سود مردم نیست و اینکارهزینه‌های آنان را چند برابر ساخته‌است.ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می‌گویند که بانک توسعۀ آسیایی برای ایجاد کارخانه‌های نو در بخش پروسس فراورده‌های کشاورزی در کشور، سرمایه‌گذاری می‌کند.

روز دوشنبه (۱۳ ثور) درچارچوب برنامه "پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری" که از سوی بانک توسعۀ آسیایی تمویل می‌شود، پیمان ساخت دو کارخانۀ پروسس جلغوزه و کشمش در ولایت‌های کابل و خوست میان نماینده‌گان حکومت و سرمایه‌گذاران، امضاء شدند.

کارخانه‌های پروسس جلغوزه و کشمش به ترتیب هر یک با هزینۀ بیش از ۳ میلیون دالر و ۳۲۰ هزار دالر در ولایت‌های خوست و کابل ساخته خواهند شد که از این جمله ۱ میلیون دالر به کارخانۀ کشمش پاکی و۱۸۰ هزار دالر آن برای کارخانه پروسس جلغوزه از سوی بانک انکشاف آسیایی تخصیص داده شده است.

انوارالحق احدی، وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید: "یک زمان بود که افغانستان تقریباً صادر کنندۀ درجه اول کشمش بود. تنها به اتحاد شوروی در یک سال ۴۰ هزار تُن کشمش صادر می‌کرد."

وزیر زراعت تأکید کرد که در افزایش تولید و صادرات، سکتور خصوصی نقش و مسؤولیت زیاد دارد. او هم‌چنین گفت که سرمایه‌گذاری مشترک دولت و سکتور خصوصی، مهم‌‌ترین مشوق برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش کشاورزی درکشور است.

شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش کشاورزی در کشور، نیاز است که حکومت و جامعۀ جهانی آنان را یاری رسانند.

شهزاده زدران، یک بازرگان درخوست بیان کرد: "حالا که در خوست این پروژه تطبیق می‌شود، اول این که در ارزش و قیمت جلغوژه تأثیر می‌گذارد و دوم اینکه در فصل جلغوزه به صدها باشنده‌گان خوست زمینه کار پیدا می‌شود."

سردار آقا، یکی دیگر از بازرگانان در کابل اظهار کرد: "امیدی که در ۳۵ سال در دل داشتیم، حالا احیا شده‌است."


© 2021 BARADARAN OMARI TRADING COMPANY. All Rights Reserved. Powered by EXIR