آخرین مطالب

سرمایه‌گذاری بانک انکشاف آسیایی در ایجاد کارخانه‌ها درخوست و کابل

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسؤولان وزارت زراعت وآبیاری می‌گویند که بانک توسعۀ آسیایی برای ایجاد کارخانه‌های نو در بخش پروسس فراورده‌های کشاورزی در کشور، سرمایه‌گذاری می‌کند.

روز دوشنبه (۱۳ ثور) درچارچوب برنامه "پروژه سکتوری انکشاف زنجیره ارزش باغداری" که از سوی بانک توسعۀ آسیایی تمویل می‌شود، پیمان ساخت دو کارخانۀ پروسس جلغوزه و کشمش در ولایت‌های کابل و خوست میان نماینده‌گان حکومت و سرمایه‌گذاران، امضاء شدند.

کارخانه‌های پروسس جلغوزه و کشمش به ترتیب هر یک با هزینۀ بیش از ۳ میلیون دالر و ۳۲۰ هزار دالر در ولایت‌های خوست و کابل ساخته خواهند شد که از این جمله ۱ میلیون دالر به کارخانۀ کشمش پاکی و۱۸۰ هزار دالر آن برای کارخانه پروسس جلغوزه از سوی بانک انکشاف آسیایی تخصیص داده شده است.

انوارالحق احدی، وزیر زراعت و آبیاری می‌گوید: "یک زمان بود که افغانستان تقریباً صادر کنندۀ درجه اول کشمش بود. تنها به اتحاد شوروی در یک سال ۴۰ هزار تُن کشمش صادر می‌کرد."

وزیر زراعت تأکید کرد که در افزایش تولید و صادرات، سکتور خصوصی نقش و مسؤولیت زیاد دارد. او هم‌چنین گفت که سرمایه‌گذاری مشترک دولت و سکتور خصوصی، مهم‌‌ترین مشوق برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش کشاورزی درکشور است.

شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش کشاورزی در کشور، نیاز است که حکومت و جامعۀ جهانی آنان را یاری رسانند.

شهزاده زدران، یک بازرگان درخوست بیان کرد: "حالا که در خوست این پروژه تطبیق می‌شود، اول این که در ارزش و قیمت جلغوژه تأثیر می‌گذارد و دوم اینکه در فصل جلغوزه به صدها باشنده‌گان خوست زمینه کار پیدا می‌شود."

سردار آقا، یکی دیگر از بازرگانان در کابل اظهار کرد: "امیدی که در ۳۵ سال در دل داشتیم، حالا احیا شده‌است."


© 2021 BARADARAN OMARI TRADING COMPANY. All Rights Reserved. Powered by EXIR